“هوشمندسازی” تمامی فعالیت ها؛ در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی

ارسال شده در: اخبار و مقالات | 6

  این روزها بیش از هر زمان دیگری کلیدواژه “استارتاپ” شنیده می شود، عبارتی که به نظر می رسد آینده دنیای مدرن با آن گره خورده است و فعالیت در همه بخش ها را دستخوش تغییر کرده و یا خواهد … ادامه یافت